Свалете нашето Android мобилното приложение от Google Play Store
 
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

 
I. Кои сме ние
 
Име: "Смарт Хаус Дизайн" ООД
ЕИК: 204952309
Адрес: гр. София, п.к. 1751, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Жеко войвода № 33, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 5
E-mail: contact@driver-job.eu
"Смарт Хаус Дизайн" ООД е администратор на лични данни.
 
II. Категории лични данни, които се обработват
 
    Услугите, които предоставя онлайн платформа Driver-job.eu , предполагат предоставяне на Лични данни.
    Личните данни, които се предоставят за да бъде допусната регистрация на онлайн платформа Driver-job.eu от физическо лице и за създаване на акаунт са име и електронен адрес. Личните данни, които е необходимо да бъдат предоставени, за да бъдете допуснати до услугата на платформата и включвани в селекции, които биха извършвали потенциални работодатели са: данни за физическа идентичност (име, телефон, e-mail адрес, държава и град на пребиваване), година на раждане; данни за професионален опит и квалификация (трудов опит в години, притежаване на специфични сертификати – сертификат за психологическа годност, професионална компетентност, категория притежавано свидетелство за правоуправление, притежаване на дигитална карта).
    Лични данни, които се предоставят допълнително и не са задължителни за целите на услугата на онлайн платформа Driver-job.eu са: информация дали лицето притежава АДР, Европейска здравна карта, допълнителни умения (хенгер), предпочитана марка товарен автомобил за управление, държави, в които сте изпълнявали курсове и/или упражнявали работа, езикови познания. Предоставянето на тези данни е по ваша индивидуална преценка, но тяхното попълване ще увеличи възможностите за свързване с най-подходящия работодател.
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД не изисква и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни, които са свързани с присъди и нарушения.
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД не изисква данни и/или копия от документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
 
III. Цели на обработване
 
    Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугата на онлайн платформа Driver-job.eu , а именно търсенето и предлагането на работа единствено в областта на автомобилни товарни и пътнически (до 3,5 тона) превози за позиция шофьор.
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за предлагане на услугата на онлайн платформа Driver-job.eu
 
IV. На какво основание ще се обработват лични данни
 
    Ние обработваме Личните данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя он лайн преди предоставяне на личните данни и едва след неговото приемане се допуска тяхното попълване. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като прекратите своята регистрация чрез закриване на акаунта си. Оттеглянето на съгласието не засяга обработването на данните извършено преди това.
 
V. Какво включва обработването на лични данни:
 
    Данните, които се предоставят от лицата, проявяващи интерес за работа в транспортна компания за пътнически или товарни превози, се съхраняват в базата данни на онлайн платформа Driver-job.eu. "Смарт Хаус Дизайн" ООД не променя тези данни, а само ги визуализира в подходящ вид като осигурява възможност за извършване на селекция на база критерии. "Смарт Хаус Дизайн" ООД осигурява достъп до данните, съдържащи се в резултатите от извършена селекция (справка на база индивидуалните критерии на транспортна компания) на работодатели, които организират извършването на товарен или пътнически (до 3,5 тона) транспорт.
    Обработването на Вашите лични данни включва: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 
VI. Категории получатели на данните
 
    Функцията на Driver-job.eu е информационна платформа, която позволява работодатели и други подобни лица, да виждат лични и професионални данни, ако субектът на лични данни е дал съгласие да ги предостави (чрез попълване в онлайн платформа Driver-job.eu) с цел набиране на персонал. След извършване на селекция от тези работодатели те могат да използват тези данни единствено за целите на установяване на контакт с Вас, за да извършат допълнително проучване и отправяне на предложение за работа. Тези лица, стават администратори на получените лични данни. Всякакви искания, относно изпратени към работодатели лични данни, може да ги отнасяте директно към тях.
 
VII. Задължително ли е предоставянето на лични данни
 
    Задължителната информация, за да се регистрирате е име и e-mail. Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по Ваше желание. Ако не бъдат предоставени лични данни обаче, няма да може да бъде ползвана услугата на онлайн платформа Driver-job.eu.
 
VIII. Бисквитки
 
    „Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд (hard) диск и позволяват на онлайн платформа Driver-job.eu и да разпознае компютъра Ви следващ път, когато посетите платформата. "Смарт Хаус Дизайн" ООД използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашата платформа, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.
    Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашата платформа .
 
XI. Срок на съхранение
 
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД ще съхранява предоставената информация за неограничен период, ако акаунът Ви бъде активен поне веднъж в рамките на период от пет години. Ако акаунтът Ви не е активен за период по-дълъг от пет години, автоматично ще бъде закрит в края на периода (всички данни в него изтрити) или докато потребителят сам не изтрие акаунта и/или данните или ги промени.
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД използва бек ъп за своята информация и пълно заличаване на предоставените данни може да отнеме 30 дни от датата на закриване на акаунта.
 
X. Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС
 
    Към настоящият момент услугата на онлайн платформа Driver-job.eu се предоставя единствено на транспортни фирми със седалище в държава членка на ЕС. Ако бъдат включени транспортни фирми от държави извън ЕС ще бъдете уведомени чрез промяна в политиката за поверителност и ще бъде изискано изричното ви съгласие вашите данни да бъдат предоставяни на лице извън ЕС.
 
XI. Сигурност от страна на "Смарт Хаус Дизайн" ООД
 
    Предоставените данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
    "Смарт Хаус Дизайн" ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на онлайн платформа Driver-job.eu и за целите на предоставяне на услугата (предоставяне на данни за контакт на физически лица, отговарящи на критериите на транспортни фирми). Служителите на "Смарт Хаус Дизайн" ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
 
XII. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 
    При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
      А) Право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация чрез достъп до Вашия акаунт. "Смарт Хаус Дизайн" ООД ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
      Б) Право да оттеглите съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви, (което ще доведе до невъзможност за използване услугата на онлайн платформата Driver-job.eu).
      В) Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг;
      Г) Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица;
      Д) Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
      Е) Правото да отправите жалба или искане за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
    Можете да упражните Вашите права по всяко време на обработване на личните Ви данни. За упражняване на права по букви „в“ – „д“ е необходимо да подадете искане за упражняване на права на електронен адрес: ............... "Смарт Хаус Дизайн" ООД ще Ви отговори безплатно и без ненужно забавяне и във всички случаи в срок до един месец от получаване на Вашето искане за упражняване на права.
 
XIII. Промени в Политиката за поверителност
 
    За всички извършени промени в тази Политика за поверителност и защита на лични данни "Смарт Хаус Дизайн" ООД ще информира на онлайн платформата Driver-job.eu.

Настоящата политика е в сила от 18.11.2021г.