Свалете нашето Android мобилното приложение от Google Play Store
 
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 

 
От потребител тип „Кандидат“ на онлайн платформа Driver-job.eu
 
    Информиран съм, че за ползване на услугата на онлайн платформа Driver-job.eu е необходимо "Смарт Хаус Дизайн" ООД да обработва мои лични данни. Личните данни, които е необходимо да бъдат предоставени са: данни за физическа идентичност (име, телефон, e-mail адрес, държава и град на пребиваване), година на раждане; данни за професионален опит и квалификация (трудов опит в години, притежаване на специфични сертификати – сертификат за психологическа годност, професионална компетентност, категория притежавано свидетелство за правоуправление, притежаване на дигитална карта).

    Лични данни, които се предоставят допълнително и не са задължителни за целите на услугата на сайта са: информация дали притежаване АДР, Европейска здравна карта, допълнителни умения (хенгер), предпочитана марка товарен автомобил за управление, държави, в които съм изпълнявал курсове и/или упражнявал работа, езикови познания. Предоставянето на тези данни е по моя индивидуална преценка, но тяхното попълване ще увеличи възможностите за свързване с най-подходящия работодател.

    Данните се обработват с цел установяване на професионални компетентности и и установяване дали се изпълняват изискванията на работодател за конкретна позиция. При съвпадение на критериите на работодател и посочени от мен изисквания като „Потребител“, работодателят ще получи достъп до предоставените от мен лични данни с цел установяване на контакт и отправяне на предложение за работа.

    "Смарт Хаус Дизайн" ООД ще съхранява предоставената информация за целите на предлагане на услугата на платформата докато акаунтът ми не бъде закрит (от администратора ако в рамките на период от пет години нямам поне едно влизане) или докато сам не изтрия или променя информацията.

    Информиран съм, че имам право на достъп до личните данни, право да искам коригиране на неточни данни, ограничаване и заличаване на данни, право на възражение срещу обработването или оттегляне на предоставено съгласие, право на преносимост на данни, право на жалба пред Комисията за защита на личните данни.

    Информиран съм, че предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани от "Смарт Хаус Дизайн" ООД в съответствие с Политиката за поверителност и защита на личните данни публикувани в онлайн платформата Driver-job.eu .

Въз основа на горното и по отношение на изброените категории лични данни

давам своето свободно, информирано и недвусмислено съгласие "Смарт Хаус Дизайн" ООД, в качеството си на администратор на лични данни да обработва личните ми данни с цел ползване на услугата на онлайн платформа Driver-job.eu, като включително потенциалния работодател ще получи достъп до предоставените от мен лични данни с цел установяване на контакт и отправяне на предложение за работа.